Một số điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014

Một số điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014
 
Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Luật có nhiều điểm mới tiêu biểu như sau:
 
 
 
          1. Bổ sung các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền nghĩa vụ liên quan theo hướng tăng cường sự chủ động, nâng cao trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức thi hành án, chuyển việc xác minh điều kiện thi hành án từ nghĩa vụ của người được thi hành án thành trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự nhằm giảm bớt khó khăn cho người được thi hành án. Đồng thời, quy định người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh do chấp hành viên thực hiện, được miễn, giảm phí thi hành trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
 
          2. Bổ sung đối tượng được bổ nhiệm không qua thi tuyển, bao gồm các đối tượng: Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên được điều động đến công tác tại cơ quan thi hành án dân sự; người đã từng là chấp hành viên nhưng được bố trí làm nhiệm vụ khác và có đủ điều kiện quy định để được bổ nhiệm chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển. Bên cạnh đó, luật cũng đã quy định là việc cán bộ ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chung nếu có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên thì được xem xét để bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; từ 10 năm trở lên thì được xem xét để bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp; từ 15 năm trở lên thì được xem xét để bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp mà không cần phải qua thi tuyển.
 
           3. Luật quy định về việc công khai thông tin của người phải thi hành án trong một số trường hợp; mở rộng điều kiện, mức miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; bổ sung quy định về giới hạn của số tiền, tài sản bị phong tỏa nhằm tránh tình trạng tùy tiện phong tỏa toàn bộ tài khoản, tài sản làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giao dịch bình thường của chủ tài khoản, tài sản.
 
           4. Luật bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhằm đảm bảo việc phân công rõ ràng, hợp lý trách nhiệm giữa Tòa án với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường trách nhiệm và hoàn thiện quy trình, thủ tục pháp lý để Tòa án, theo chức năng của mình giải thích, làm rõ nội dung bản án, quyết định do mình tuyên và giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan trong trường hợp làm thay đổi nội dung bản án, quyết định của Tòa án. Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự và Kiểm sát trong việc thi hành án dân sự được đảm bảo tốt hơn, phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013. 
 
           5. Luật đã quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân thủ pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự; bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn mới nhằm tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án dân sự.
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
                                                          Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666  
Các từ có liên quan đến bài viết: Một số điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   L33K4B
 

Tin đã đăng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan