Trung tâm pháp luật & dịch vụ nhà-đất Trung tâm pháp luật & dịch vụ nhà-đất

Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất là một đơn vị trực thuộc của HSLAWS. Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất là chuyên gia tư vấn về trình tự, thủ tục cấp giấy phép liên quan đến lĩnh vực nhà - đất ...
 
>>chi tiết
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT & DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT

>>chi tiết
Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất là chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực thủ tục hành chính về nhà - đất, tranh chấp nhà - đất. Dịch vụ cơ bản cơ bản mà trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất …
 
>>chi tiết
Nguyên tắc hoạt động Nguyên tắc hoạt động

Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là đơn vị trực thuộc của HSLAWS chuyên hoạt động và cung cấp các dịch vụ liên quan thủ tục hành chính về nhà - đất với phương châm: “Hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí, ...
  
>>chi tiết
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
 
- Tính bảo mật thông tin
- Chất lượng tư vấn 
- Giới hạn ủy quyền và đại diện pháp luật
- Bồi thường thiệt hại
- Thù lao chuyên viên

>>chi tiết