Thuế, phí, lệ phí trước bạ nhà - đất

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạĐiều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ có quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ. Cụ thể: >>chi tiết
Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sảnTheo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, người chuyển nhượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc các trường hợp sau đây: >>chi tiết
Mức nộp tiền khi nhận Giấy phép khai thác khoáng sản Mức nộp tiền khi nhận Giấy phép khai thác khoáng sản
Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản. Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, sử dụng, khai thác một cách hợp lý. Kế thừa và phát huy các quy định hiện hành của pháp luật về thuế tài nguyên, nhà nước đã ban hành Luật thuế tài nguyên năm 2009.
>>chi tiết
Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 Hiện nay, quy định của pháp luật về thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

  
>>chi tiết
Thuế sử dụng đất Thuế sử dụng đất
 
Trong quá trình sử dụng đất, tổ chức, cá nhân phải nộp thuế sử dụng đất. Cụ thể như sau:
  
>>chi tiết
Lệ phí trước bạ Nhà - Đất Lệ phí trước bạ Nhà - ĐấtNgày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, các quy định cụ thể về lệ phí trước bạ nhà đất như sau: >>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group