Tranh chấp đất đai, Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đaiTại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau: >>chi tiết
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngĐiều 90  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về thi hành Luật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:
 
>>chi tiết
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnhĐiều 89  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về thi hành Luật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh như sau:
 
>>chi tiết
Thời hiệu Khởi kiện và Giải quyết tranh chấp Đất đai Thời hiệu Khởi kiện và Giải quyết tranh chấp Đất đaiĐiều 149 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. >>chi tiết
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai Quy trình giải quyết tranh chấp đất đaiTheo quy định của pháp luật về đất đai, việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo trình tự các bước như sau: >>chi tiết
Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay Các dạng tranh chấp đất đai hiện nayTranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có thể được chia làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. >>chi tiết
Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCác trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định cụ thể tại Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, có 7 trường hợp không cấp giấy chứng nhận, bao gồm: >>chi tiết
Khởi kiện tranh chấp Đất đai Khởi kiện tranh chấp Đất đaiHSLAWS trợ giúp pháp lý cho các cá nhân, tổ chức giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tiến triển nhanh chóng và hiệu quả. >>chi tiết
Hướng giải quyết tranh chấp đất đai Hướng giải quyết tranh chấp đất đaiCác tranh chấp đất đai, giữa người sử dụng đất với nhau thông thường sẽ được hòa giải tại UBND xã/phường/thị trấn trước khi được các bên khởi kiện. Tuy nhiên, đối với tranh chấp đất đai giữa cơ quan nhà nước với người sử dụng đất thì sẽ giải quyết qua việc khiếu nại sau đó có thể là khởi kiện hành chính. Đề giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả, các bên cần xác định rõ quan hệ pháp luật dẫn tới tranh chấp và có định hướng giải quyết hợp lý. >>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group