Tư vấn pháp luật đất đai đối với Dự án

Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuêQuyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 như sau: >>chi tiết
Quy định chi tiết về chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư Quy định chi tiết về chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư
Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư được quy định cụ thể tại Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013.
 
>>chi tiết
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ởChuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở >>chi tiết
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
 
Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê...
>>chi tiết
Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đấtPháp luật đất đai quy định các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất như sau... >>chi tiết
Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưQuy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định như sau... >>chi tiết
Đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư Đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tưPháp luật về đầu tư quy định các dự án trước khi thực hiện phải đảm bảo thực hiện dự án theo các quy định tại Điều 27 Nghị định 118/2015NĐ-CP như sau:

>>chi tiết
Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đấtKhi trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất, người trúng đấu thầu phải xin cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. >>chi tiết
Xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự ánKhi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì người muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Xin giấy phép xây dựng Xin giấy phép xây dựngTrước khi thi công công trình xây dựng thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng, tổ chức, cá nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. >>chi tiết
Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật...

>>chi tiết
Thu hồi đất thực hiện dự án Thu hồi đất thực hiện dự ánĐể triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất thì phải tiến hành thủ tục thu hồi đất. Thu hồi đất là thủ tục bắt buộc đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất. >>chi tiết
Tư vấn pháp luật đất đai cho dự án Tư vấn pháp luật đất đai cho dự ánĐất đai luôn là một lĩnh vực phức tạp, nhiều rủi ro. Vì vậy, khi thực hiện dự án mà dự án đó có liên quan đến đất đai, các nhà đầu tư nên tìm đến những văn phòng luật sư uy tín để được tư vấn. >>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan