Quy định về nhà, công trình xây dựng được hình thành trong tương lai

Quy định về nhà, công trình xây dựng  được hình thành trong tương lai Luật Kinh doanh Bất động sản được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực từ ngày 1/07/2015 đã chính thức thay thế Luật Kinh doanh Bất động sản 2006. 
 
 Trong đó quy định về nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai có những thay đổi cụ thể tại hai điểm sau: 
 
Thứ nhất, thay đổi quy định về hiện trạng tài sản của nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, cụ thể:
 
Tại khoản 4 điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản định nghĩa về việc mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai như sau : “Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là việc mua bán nhà, công trình xây dựng mà tại thời điểm ký hợp đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể”
 
Khái niệm “nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai” được quy định tại khoản 4 điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 như sau: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.”
Như vậy Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thay đổi khái niệm “nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai” từ việc thay đổi quy định về hình thức tài sản từ “chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án” sang “ đang trong quá trình xây dựng".
Quy định này đã khắc phục được nhược điểm của Luật Kinh doanh Bất động sản 2006 từ việc triển khai thực hiện trong thực tế: đó là việc nhiều công trình có trên hợp đồng, hồ sơ dự án nhưng thực tế chưa bao giờ được triển khai, dẫn đến tình trạng “dự án ma” hoặc các công trình bỏ hoang.
 
Thứ hai, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định chi tiết hơn về các hoạt động mua bán và cho phép kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, cụ thể Luật kinh doanh Bất động sản 2006 mới chỉ ghi nhận quyền mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại khoản 8 điều 4 và khoản 1 điều 14. Trong khi đó Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định hoạt động mua bán, kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai như sau:
Khoản 2 điều 5 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 ghi nhận quyền kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân:
Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:
      ..........
2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;”
   Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đã để riêng chương III quy định về việc kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; trong đó cho phép chủ đầu tư bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ( khoản 1 điều 54 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014). Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh tư việc mua bán trong luật Kinh doanh Bất động sản trước đó sang kinh doanh.
 
Từ những phân tích trên, có thể thấy Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã có một bước tiến mới so với Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 trong quy định về việc nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Trong đó chủ đầu tư có thể bán, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng, nhà ở hình thành trong tương lai thay vì chỉ quy định đơn thuần là mua, bán tại quy định trước đó của Luật kinh doanh bất động sản 2006. Việc thêm quy định điều chỉnh và quy định cụ thể, chi tiết hơn cho thấy vai trò của nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong tình hình kinh tế hội nhập hiện nay dựa trên sự tiếp thu và khắc phục những nhược điểm của quy định nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Luật kinh doanh bất động sản trước đó.
Các từ có liên quan đến bài viết: Quy định về nhà, công trình xây dựng  được hình thành trong tương lai

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4FH3FT
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hỏi đáp