Các thủ tục hành chính về nhà - đất khác

Các thủ tục hành chính về nhà - đất khác Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là đơn vị chuyên cung cấp trình tự thủ tục thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính về nhà - đất bao gồm: quy trình, biểu mẫu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, ... và tất cả các thủ tục cấp giấy phép liên quan đến nhà - đất...

Các dịch vụ: Các thủ tục hành chính về nhà - đất khác

Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Xã Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Xã
 
UBND cấp xã có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm, cấp lại bản chính giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ...
>>chi tiết
Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Tỉnh Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Tỉnh

UBND cấp tỉnh có thầm quyền cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc, thông tin ...
>>chi tiết
Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Huyện Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Huyện

UBND cấp huyên có thẩm quyền tiến hành các thủ tục khác như: cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất, cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ...
>>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan