Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016 Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) vào ngày 06/2016 vừa qua với 91,30% ý kiến tán thành.
 
 
 
 
- Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thời hạn nộp thuế và thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
- Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) gồm 5 Chương, 22 Điều đã khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.
 
- Quan điểm khi xây dựng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đổi mới toàn diện hơn về phương thức quản lý và chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới 2016-2020 tầm nhìn 2020 của Đảng, Nhà nước; chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020.
 
- Đồng thời phát huy các công cụ phòng vệ về thuế theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao vai trò của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó góp phần tạo môi trường kinh tế lành mạnh, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.
 
- Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi nhằm góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan trong đó có Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Tài nguyên môi trường, Luật Hải quan…; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
 
- Luật thuế mới cũng được xây dựng phù hợp với các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; đồng thời đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
 
- Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) gồm có 5 chương và 22 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666
 
 
     
Các từ có liên quan đến bài viết: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   14NX1M
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan